भारतमा  सङ्क्रमितको संङ्ख्या १८ लाख ५५ हजार नाघ्यो