उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधनका यात्रुको स्वाब सङ्कलन