इतिहासमा विश्वभरमै ठुलो संख्यामा बालबालिका बिद्यालय शिक्षाबाट वंचित