पृथ्वी राजमार्ग सडकखण्डमा २०० भन्दा बढी पहिरो राजमार्ग खोल्न दुई दिन लाग्ने