धनगढीका तीन ठाउँमा राखेका बम सेनाको टोलीद्वारा निस्क्रिय