राजधानीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै वाग्मतीलगायत उपत्यकाका सफाइ अभियान भने निरन्तरता