गण्डकी प्रदेशमा जोरबिजोर प्रणाली लागू नहुने

[sidebar name="button post"]