हरेक जिल्लामा विपद् पीडितको उद्धारका लागि २५ जनाको जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने