काँठ क्षेत्रमा लागू भएन सार्वजनिक सवारीको सिट नियम