राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया शुरु