गाउँपालिकाको संक्रियतामा गर्भवतीको हेलिकप्टरद्वारा उद्धार