प्युठानको गाँजुरीमा बन्न लागेको शहीद स्मृति उद्यानमा विभिन्न संरचना निर्माण