२० प्रतिशत शय्या बालबालिकाका लागि छुट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह