निजी विद्यालयलाई सिकाइ निरन्तरता दिन मन्त्रालयको आग्रह