होटलका मजदूर कर्मचारीले बन्दाबन्दी अवधिको न्यूनतम सुविधा पाउने